Vapaaehtoisten kirja-arviot

KIRJA-ARVOSTELU:

ADHD-aikuisen selvitytymisopas 2.0

 

Nykyisessä aivokuoren etuosaa ihannoivassa kulttuurissamme on tärkeää muistaa, että tarkkaavaisuushäiriö voi olla myös siunaus. Monesti se mahdollistaa toisenlaisen ajattelutavan, joka johtaa kantajansa erilaisiin ratkaisuihin tavallisiin ongelmiin – mutta häiriön aiheuttaman toisenlaisuuden vuoksi tällainen kognitio tulee oppimisen vaikeuksien lisäksi usein myös arjen ja ihmissuhteiden hankaluuksien kanssa. Melkein jokainen voi löytää ADHD-aikuisen selviytymisoppaasta arvokasta tietoa sovellettavaksi omaan elämään, mutta ADHD-ihmistä teos voi auttaa merkittävästi kaikilla elämän osa-alueilla.

Opaskirjalle tyypillisellä tavalla ADHD-aikuisen selviytymisopas on formatoitu selkeästi ja kirjoitettu helposti ymmärrettävällä kielellä. Sitä ei ole suunniteltu luettavaksi kerralla tai välttämättä edes kokonaan; kirjaa voi hyvin silmäillä muutamia osioita lukien, ja lukija voi yksittäisen session jälkeen milloin tahansa päättää palata lukemiseen aloittamalla vaikka täysin eri kohdasta. Tämä mahdollistaa miellyttävän luku- ja oppimiskokemuksen kaikille.

Kirja on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa sisältää pitkälti teoreettista tietoa tarkkaavaisuushäiriöistä ja niiden muodoista. Nämä kappaleet voivat olla hyödyllisiä akateemikoiden lisäksi esimerkiksi heille, jotka haluavat peilata omia piirteitään ADHD-piirteisiin koska epäilevät itse kärsivänsä häiriöstä.

Toinen osa on hyödyllisempi käytännöllisestä näkökulmasta. Se sisältää paljon konkreettista ja käyttökelpoista tietoa niin oppimiseen, arkeen, kuin ihmissuhteisiinkin liittyen. Löydät tekstiä muistista, vuorovaikutuksesta, tunne-elämästä ja ajattelusta; näitä ja monia muita asioita käsitellään kirjan kansien sisällä hyvinkin yksityiskohtaisesti ja ihmisläheisesti. Vinkkejä saat niin suuriin kuin pieniinkin olemassaolon seikkoihin, ja kirja stimuloi mieltä edellä mainittuihin aihealueisiin liittyvillä tehtävillä, jotka parantavat itsetuntemusta ja kannustavat lukijaa pohtimaan omaa elämäänsä rakentavalla ja terveellisellä tavalla. Kirjan toinen osa antaa siis lukijalleen työkaluja ja itseluottamusta maailman kohtaamiseen.

ADHD-aikuisen selviytymisopas tarjoaa siis niin tietoa, taitoa, kuin toivoakin. Se voi ehdottomasti auttaa tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivää yksilöä selviytymään paremmin elämän suurista ja pienistä haasteista.

Kirjoittanut:
22-vuotias nuori

HEROn vapaaehtoistyöntekijä