Työelämässä

oppimisvaikeudet_kuva

Oppimisvaikeus sanana viittaa niin vahvasti koulumaailmaan, että usein unohtuu, että hidas lukeminen, työläs kirjoittaminen, kääntyvät kirjaimet tai numerot , vaikeudet muistaa pitkiä numerosarjoja tai ongelmat näkyvät myös työpaikalla.

Tärkeää työpaikalla

 1. Riittävästi aikaa työhön perehdytykseen
 2. Perehdytys työhön moniaistikanavaisesti
 3. Avoin keskustelu ja avoin ilmapiiri työpaikalla
 4. Työtehtävien henkilökohtaistaminen vahvuuksien kautta
 5. Työtehtäviä monella tapaa
 6. Apuvälineet erilaisen oppijan käyttöön
HUOM! Työnantaja voi hankkia apuvälineitä työntekijälleen ja saada niihin ns. työolosuhteiden järjestelytukea.
Erilainen oppija työelämässä EI tarkoita:

 • huonoa tai huolimatonta työntekijää
 • fuskaamista tai asioista ”luistamista”
 • kyvyttömyyttä huolehtia työtehtävistään
 • soveltumattomuutta alalle
 • työkyvyttömyyttä

Tärkeää työpaikalla

1. Riittävästi aikaa työhön perehdytykseen
2. Perehdytys työhön moniaistinakavaisesti
Kun työntekijää perehdytetään työtehtiviin, työpaikan käytänteisiin, laitteiden käyttöön jne, perehdytyksen pitäisi tapahtua suullisesti, kirjallisesti ja näyttämällä käytännössä – ei vain yhdellä tavalla.
3. Avoin keskustelu ja avoin ilmapiiri työpaikalla
Toivottavasti työpaikallanne pystyy keskustelemaan avoimesti oppimisen ja työtapojen erilaisuudesta ja kunkin vahvuuksista ja heikommista kohdista? Silloin lukivaikeuksisen työntekijän ei tarvitse salata pulmaansa.

4. Työtehtävien henkilökohtaistaminen vahvuuksien kautta
Hyvä työnantaja tuntee työntekijöidensä vahvuudet ja heikkoudet, samoin hyvä työporukka. Jos yhdelle kirjoittaminen on erittäin hidasta ja työlästä, onko mielekästä, että juuri tämä henkilö on kokouksen sihteeri? Jos henkilöllä on hyviä ajatuksia ja hän kirjoittaa hyvin, onko tarpeen puuttua tekstiä lukiessa puuttuvaan k-kirjaimeen tai pilkkuun vai katsoa ensin tekstin sisältö ja kommentoida sitä? Onko kollegan mahdollista tarkistaa teksti?

5. Työtehtäviä monella tapaa
Työtehtäviä voi antaa monella tavalla. Jos henkilöllä on pulmia muistaa pitkiä listoja, voiko tehtäviä antaa pätkissä tai antaa listan kirjallisena? Jos pitkien numerosarjojen muistaminen on hankalaa, voiko sarjoja pilkkoa lyhyemmiksi? Kuinka työpaikallanne voisi hyödyntää värikoodia eri tuotteiden tunnistamisessa? Monesti kyse on pienestä asiasta, jolla pulma ratkeaa.

6. Apuvälineet erilaisen oppijan käyttöön
Markkinoilla on monia erilaisia apuvälineitä, joista erilainen oppija voi hyötyä. Kirjoitusvirheet on helpompi havaita, jos koneen puhesynteesiohjelma lukee kirjoitetun tekstin kirjoittajalle ääneen. Hidas kirjoittaja voi tehdä kokousmuistiinpanonsa nauhurilla. Hidas lukija voi surauttaa luettavat paperit lukevan skannerin läpi ja kuunnella tekstin. Viivakoodilaite on kätevä apuväline pitkille käyttäjätunnuksille ja viitenumeroille.

Työnantaja voi hankkia apuvälineitä työntekijälleen melko pienin kustannuksin ja saada niihin jopa ns. työolosuhteiden järjestelytukea. Lisätietoja Työ- ja Elinkeinoministeriöltä: www.tem.fi

Kun ei työpaikka huomioi…
”Mitä voin tehdä työpaikalla? Ongelma ilmenee vieraissa kielissä, eli opittu kieli on kuulemalla opittua turistienglantia. Koska omassa työssä kaikki ohjeet annetaan vieraalla kielellä, tämä on minulle todella vaikeaa. Aiheesta puhuminen avoimesti on erittäin kiusallista, koska tämä ei ole älykkyytteen liittyvä asia. Pelkään, että uupuminen uhkaa.”

Tunnistamaton ja huomioimaton oppimisvaikeus saattaa ilmetä näin

 • Itsetunto-ongelmat
 • Toistuvat päänsäryt
 • Unihäiriöt
 • Niska-hartiaoireet
 • Päihteiden väärinkäyttö
 • Masennus
 • Uupumus
 • Haluttomuus lähteä koulutukseen
 • Varhainen eläköityminen

Mikä kannattaa?
Sairauspoissaolo maksaa työnantajalle 300€ (Kaupan ala, Keskon laskelma).

Apuvälinepaketti maksaa työnantajalle puolestaan n. 1500€. Apuvälineiden hankintaan saa myös työolosuhteiden järjestelytukea. Erilaisen oppijan ja hänen työolosuhteidensa huomiointi on työnantajalle kannattavaa.

Muita pulmakohtia
”Jouduin hakemaan omaa työpaikkaani. Haastattelut hoiti konsulttifirman psykologi, jolle lukivaikeus oli tuntematon asia. Hän kysyi minulta, mitä on lukivaikeus ja miten sen näkyy. Kerroin, että vieraiden kielten sanojen opiskelu saattaa olla työläämpää ja väsyneenä tai stressaantuneena saattaa tulla kirjoitusvirheitä.
Lopputuloksena oli lausunto: Minulla ei ole englanninkielen taitoa, eikä stressinsietokykyä.
Olin tehnyt työtäni kaksi vuotta, vastannut päivittäin englannin kielisiin puheluihin, ollut jopa tulkkina niille, jotka todella eivät osanneet englantia. Kirjoitusvirheet hoituivat oikolukuohjelmalla. En saanut työtäni.”
 • Kaikki psykologit eivät ole perehtyneitä lukivaikeuteen.
 • Työnhakupisteissä ei aina tunnisteta lukivaikeutta.
 • Soveltuvuusarvioissa ei usein huomioida lukivaikeutta: mitataanko silloin nopeutta vai osaamista? Antavatko ne oikean kuvan työnhakijasta?

Videoita

Johdanto: Erilaiset oppijat työyhteisöissä – mikä ja miksi?

Ilmeneminen: Kuka on erilainen oppija?

Monikanavaisuus: Monenlaisia tapoja tehdä ja oppia

Työolosuhteiden järjestely: Pienilläkin asioilla voi vaikuttaa

Apuvälineet: Äänimuistiinpanoista värikoodiin

Lähde: Erilaisten oppijoiden liitto: www.erilaistenoppijoidenliitto.fi