Oppimistilanteissa

oppimisvaikeudet_kuva

Miten huomioida lukivaikeus opetustilanteessa?

 1. Keskustele oppilaan kanssa
 2. Opeta opiskelutekniikkaa
 3. Muista moniaistikanavainen opetus
 4. Erilainen oppija tarvitsee usein lisäaikaa
 5. Apuvälineet käyttöön
 6. Iso fonttikoko
 7. Taululle kirjoittaminen ja puhuminen eri aikaan
 8. Ei liikaa muistettavaa kerralla, pilko asiat pienempiin osiin
 9. Anna mahdollisuus suullisiin tai osittain suullisiin tentteihin
 10. Älä sakota lukivirheistä

Keskustelu ja opiskelutekniikat

 • Keskustele oppilaasi kanssa: miettikää yhdessä oppilaan ominta tapaa oppia
 • Opeta oppilaallesi erilaisia opiskelutekniikoita

Moniaistikanavainen opetus
Muista moniaistikanavainen opetus. Mieti monta tapaa selittää sama asia: näkemisen, kuulemisen ja tekemisen ja näyttämisen kautta. Kuinka voisit hyödyntää värejä, muotoja, liikkumista, musiikkia, rytmiä, kuvia, hulluja muistisääntöjä ja keskustelua uuden asian opetuksessa? Monikanavaisesta opetuksesta hyötyvät kaikki.

Erilainen oppija tarvitsee usein lisäaikaa

 • Anna aikaa
 • Älä järjestä aikapaineistettuja tehtäviä tai kokeita. Ne eivät mittaa erilaisen oppijan osaamista,vaan nopeutta.

Lukeminen ja kirjoittaminen

 • Iso fonttikoko, lyhyet rivit, kapeat palstat auttavat lukemista
 • Musta teksti valkoisella paperilla voi olla rauhaton, jos rivit hyppivät. Kokeile tekstiä värilliselle paperille printattuna tai anna oppilaan käyttöön lukikalvo.Kuuntelu ja muistiinpanot eri aikaan. Jos kirjoittaminen on oppilaalle työlästä, voiko hän saada materiaalin ennakkoon, jotta voi keskittyä kuunteluun ja kirjoittamisen sijaan oppimiseen?
 • Kun kirjoitat taululle, älä puhu samalla: moni haluaa nähdä suun liikkeet
 • Älä pakota ääneenlukemiseen yksin. Takelteleva ääneenlukeminen tunnilla on monen kurjimpia koulukokemuksia.
 • Älä sakota lukivaikeuksista oppilasta luki-kirjoitusvirheistä, vaan arvioi osaamista oikeinkirjoituksen sijaan.

Muistia helpottaa

 • Ei liikaa muistettavaa kerralla. Muista myös pilkkoa asioita pienempiin kokonaisuuksiin. Ohjeet kannattaa antaa sekä kirjallisesti että suullisesti.
 • Yleiskuvan luominen käsiteltävästä asiasta tunnin aluksi ja pieni yhteenveto käsitellystä asiasta tunnin lopuksi voivat auttaa monia.

Apuvälineet käyttöön

 • Koulun myönteinen ilmapiiri apuvälineiden käyttöön on oleellisen tärkeää.
 • Olethan perehtynyt äänikirjoihin? Koulu voi liittyä Celian yhteisöasiakkaaksi ja välittää äänikirjoja lukemisesteisille oppilailleen. Äänikirjat hyödyttävät hidasta lukijaa.
 • Tunnetko muita apuvälineitä ja osaat tarvittaessa ohjata oppilasta niiden käyttöön?
 • Voiko oppilas nauhoittaa oppitunnin, luennon tai annetut ohjeet, jos kirjoittaminen on työlästä?
 • Voiko koetehtävät saada äänimuodossa kuunneltaviksi?
 • Saako oppitunnin kuvata, jos muistiinpanojen tekeminen on työlästä?
 • Onko luokassa käytössä matematiikan apuvälineitä, keskittymisen apuvälineitä ja lukikalvoja?

Muuta tärkeää

 • Vältä kilpailutilanteita
 • Onko ulkoaopettelu sanasta sanaan välttämätöntä, riittääkö jos ymmärtää idean?
 • Liikkumisen tarve tunnilla voi olla välttämätöntä oppimisen kannalta. Älä kiellä heti.
 • Huomioi, että oppilaalla on usein todella huonoja opiskelukokemuksia taustallaan
 • Muista myös kannustaa ja kehua

Millainen on esteetön koe/tenttitilanne erilaiselle oppijalle?

 • Lisäaika. Erilainen oppija tarvitsee usein hieman lisäaikaa näyttääkseen osaamistaan. Ei aikapaineistettuja koetilanteita.
 • Mahdollisuus suulliseen kokeeseen/tenttiin kirjallisen sijaan tai ainakin mahdollisuus täydentää kirjallista suoritusta suullisesti.
 • Kirjoitusvirheistä tai huonosta käsialasta (varsinkaan, mikäli oppilas ei saa käyttöönsä tietokonetta + oikolukuohjelmaa) ei sakoteta, vaan arvioidaan oppilaan osaamista.
 • Mahdollisuus apuvälineiden käyttöön koetilanteessa
 • Oppilaalle annettava tehtäväpaperi tulee olla kirjoitettu koneella, ei käsin, ja riittävän suurella fonttikoolla. Käsialan lukeminen voi olla monelle erilaiselle oppijalle vaikeaa.
 • Tehtävän tarpeeksi yksiselitteinen asettelu ja sen pilkkominen osiin. Mahdollisuus kuunnella tehtävä nauhalta, ääniversiona tai tehtävien lukeminen ääneen oppilaalle ja sen varmistaminen, että tehtävä on ymmärretty oikein.
 • Mahdollisuus häiriöttömään tilaan tai ainakin korvatulppiin, ellei häiriötön tila ole mahdollinen. Moni erilainen oppija häiriintyy helposti ulkopuolisista ääniärsykkeistä.

Lähde: Erilaisten oppijoiden liitto: www.erilaistenoppijoidenliitto.fi