Miten lukivaikeus näkyy?

oppimisvaikeudet_kuva

Tässä joitain esimerkkejä siitä, miten lukivaikeus voi näyttäytyä. Tuntuvatko jotkin asiat tutuilta?

Lukeminen, luetun ymmärtäminen ja äänteet

 • Lukeminen hidasta
 • Ääneen lukeminen on ikävää
 • Lukiessa rivit ”hyppivät silmissä” ja rivillä on vaikea pysyä
 • Luetusta tekstistä ”ei jää mitään päähän”
 • Kirjaimet sekoittuvat lukiessa, kaksoiskonsonantit ja pitkä/lyhyt vokaali vaikeita
 • Jotkut sanat ääntyvät väärin, sillä korva ei erota äännettä: Luxemburg/Luxenburg
 • Riimien ja sanaväännösten hahmottaminen vaikeaa
 • Nopea väsyminen: päänsärkyä tai silmien särkyä lukiessa

Kirjoittaminen

 • Kirjoitusvirheet yleisiä
 • Tekstin tuottaminen työlästä ja/tai hidasta
 • Kirjaimet sekoittuvat, niitä puuttuu tai ne vaihtavat paikkaa, esim. b ja d, p ja b, nk ja ng
 • Kaksoiskonsonantit ovat vaikeita: k vai kk, p vai pp
 • Pitkän ja lyhyen vokaalin eroittaminen vaikeaa: a vai aa
 • Käsiala vaikeasti luettavaa
 • Käsin kirjoittaminen voi olla hankalaa

Matematiikka ja numerot

 • Matematiikka on hankalaa
 • Numerot vaihtavat paikkaa: 59 vai 95
 • Yhteen-ja vähennyslaskuissa lukujen oikea järjestys saattaa vaihtua
 • Kertotaulu tai matematiikan kaavat eivät välttämättä automatisoidu, silti osaa laskea
 • Numerosarjojen hahmottaminen hankalaa
 • Puhelinnumeroiden kirjoittaminen hankalaa: numeroiden paikka saattaa vaihtua

Kielet

 • Vieraat kielet vaikeita: ”ei kielipäätä”

Ulkoaopeteltavat asiat

 • Ulkoaopeteltavat asiat hankalia
 • Aakkosjärjestyksen ulkoamuistaminen voi olla hankalaa

Suunnat, aika

 • Oikea/vasen ja itä/länsi sekoittuvat
 • Karttaa voi olla vaikea käyttää
 • Vaikeutta pysyä aikatauluissa
 • Vaikeutta oppia tunnistamaan kellotaulusta kellonaikoja

Keskittyminen

 • Keskittyminen häiriintyy helposti ulkopuolisista ärsykkeistä (ääni, valo, liike jne)
 • Hitaus tai hätäisyys

Motoriikka

 • Lukivaikeuteen voi liittyä motorista kömpelyyttä
 • Vaikeudet ristikkäisliikkeissä: vasen käsi koskettaa oikeaa polvea
 • Käden hienomotoriikassa voi olla vaikeutta, joka näkyy kirjoittamisessa
 • Käden ja silmän yhteistyössä voi olla vaikeutta, joka näkyy kirjoittamisessa

Yleisesti

 • Tarve lisäaikaan: moni lukivaikeuksinen tarvitsee hieman lisäaikaa
 • Erilainen tapa käsitellä tietoa
Huom! Lukivaikeus ei tarkoita…

 • Laiskuutta
 • Tyhmyyttä
 • Älyllistä hitautta, vaikka onkin tarve lisäaikaan kirjoittamisessa, lukemisessa tai muussa asiassa
 • Kyvyttömyyttä oppia

Oppimisen pulmat eivät näyttäydy vain koulussa

Jos lukeminen on hidasta tai kirjoittaminen työlästä, asia toki näkyy myös työelämässä ja kaikessa arjessa yleensä. Katso alta esimerkkejä.

Arki yleensä

 • Lomakkeiden täyttäminen hankalaa: veroilmoitukset, KELA:n paperit, TE-toimiston paperit, hotellin saapumiskortit, Itellan kaavakkeet…
 • Asiointi vain netin kautta hankalaa monelle: nettikalenterit, tietokannat, nettilomakkeet, koulujen Wilma-systeemit
 • Pitkät viitenumerot laskuissa ja laskujen maksaminen, mikäli viitenumero on jatkuvasti väärin
 • Päivämäärien sotkeutuminen tapaamisissa
 • Mittojen sotkeutuminen ruokaa laittaessa tai leipoessa: dl, ml, cl, l
 • Tekstiviestit, sähköpostit ja chattäily: kirjoitusvirheiden pelko

Harrasteet

 • Vaikeudet nuottien lukemissa musiikkiharrastuksessa
 • Oikea-vasen-hankaluus voi näkyä tanssitunneilla ja urheiluharrastuksissa

Autokoulu

 • Autokoulun kirjalliset kokeet
 • Oikea-vasen-hankaluus näkyy ajotunnilla

Armeija

 • Oikea-vasen-hankaluus näkyy armeijassa
 • Ulkoaopeteltavat asiat

Rippikoulu

 • Ulkoaopeteltavat asiat voivat olla hankalia

 

Lähde: Erilaisten oppijoiden liitto: www.erilaistenoppijoidenliitto.fi