Oppimisen olohuone aikuisille

Oppimisen olohuone toimii HEROn tiloissa, Vilhonkatu 4B 13, Kaisaniemessä, Helsingissä.

Varaa aika:

Pasi Sarsama
pasi.sarsama@eoliitto.fi tai 050 3718 625

Heli Turja 
heli.turja@eoliitto.fi tai 050 4534299

 

Aikuisille räätälöity oppimisen olohuone jatkaa yhdessä tekemisen meiningillä perustaitojen hiomista ja tukemista. Oppimisen olohuoneeseen voi tulla omalla ajalla työstämään omia lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan ja digiosaamisen perustaitojaan yhdessä ohjaavien opettajien kanssa.

Oppimisen olohuone on HERO:n tiloissa, Vilhonkatu 4 B 13, Kaisaniemessä, Helsingissä.

Oppimisen olohuone suunnittelee laajentumista ympäri maan

Valtakunnallinen Taitotuunaajat-hanke on vieraillut elokuussa eri puolilla Suomea. Yhdessä hankkeen yhteistyökumppaneiden kanssa suunnitellaan, miten pääkaupunkiseudulla pilotoidun aikuisten Oppimisen olohuoneen toimintaa voidaan käynnistää myös maakunnissa.

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Heli Turja 
heli.turja@eoliitto.fi tai 050 4534299

Ohjaava opettaja   Pasi Sarsama
pasi.sarsama@eoliitto.fi tai 050 3718 625

www.eoliitto.fi/oppimisen-olohuone

www.facebook.com/oppimisenolohuone

 

Taitotuunaajat ESR -hanke

Taitotuunaajat on valtakunnallinen ESR-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on
parantaa oppimisvaikeuksisten aikuisten heikkoja perustaitoja. Hanke tarjoaa
yksilöllistä ohjausta lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan ja digitaitojen
harjoitteluun. ”Oppimisen olohuone” tukee oppijan itsetuntoa antamalla hänelle
luottamusta omaan osaamiseen ja kykyyn oppia uutta.
Myönteiset osaamis- ja oppimiskokemukset parantavat oppijan mahdollisuutta
pärjätä koulutuksessa, työelämässä ja arjessa.
Taitotuunaajat -hanke toteuttaa myös koulutus- ja kehitystyöpajoja, joiden
kohderyhmänä ovat yhteistyökumppaneiden ja aikuisille suunnattujen sosiaali-ja
koulutuspalvelujen henkilöstö. Työpajoissa tutustutaan Taitotuunaajat –
hankkeessa kehitettyyn ja kokeiltuun aikuisten perustaitoja vahvistavaan
yksilöllisen koulutusprosessin malliin ja kehitetään sovelluksia osallistujien
tarpeisiin.
Taitotuunaajat -hanke avasi Oppimisen olohuoneen keväällä 2017.

 

Taitotuunaajat ESR -hankkeen yhteistyökumppanit

Amiedu (Helsinki), Ammattiopisto Luovi (Oulu), Keskuspuiston ammattiopisto (Etelä-
Suomi), Kansalaisopistojen Liitto (valtakunnallinen), Kriminaalihuollon tukisäätiö
(valtakunnallinen), Niilo Mäki Instituutti (Jyväskylä), Työttömien Valtakunnallinen
Yhteistoimintajärjestö, Helsingin seudun erilaiset oppijat (HERO), Joensuun seudun
erilaiset oppijat (JOSE), Keski-Suomen erilaiset oppijat, Lahden seudun erilaiset oppijat
(Oppimistit), Pohjanmaan lukiyhdistys (LOSSI) ja Helsingin kaupungin Päihdehuollon
jälkikuntoutusyksikkö.