Pikalukitesti

Tuntuuko tutulta? Oikea vai
vasen? 59 vai 95? K vai KK?

Oheinen pikatesti on Englannin lukijärjestön, British Dyslexia Associationin kehittämä ja erityisopettaja/lukitestaaja Anna-Maija Hintikan muokkaama. Se on tarkastuslista asioista, jotka liittyvät aikuisen arkielämässä oppimisen vaikeuksiin, ja suuntaa-antava. Varsinaisista lukitesteistä saa tietoa valtakunnallisesta lukipuhelimesta: 045-2561 916.

Merkitse rasti jokaiseen kysymykseen, johon vastaat KYLLÄ. Lue kaikki kysymykset.

1. Menevätkö oikea ja vasen helposti sekaisin?

2. Onko kartan lukeminen tai uudessa paikassa perille löytäminen vaikeaa?

3. Onko ääneen lukeminen epämiellyttävää?

4. Tuntuuko, että sinulla menee kauemmin aikaa kuin muilla sivun lukemiseen?

5. Onko sinun vaikea muistaa lukemasi tekstin sisältöä?

6. Inhoatko paksujen kirjojen lukemista?

7. Onko sinulla oikeinkirjoitusvirheitä?

8. Onko käsialaasi vaikea lukea?

9. Hämmennytkö kovasti, jos sinun on puhuttava suuren yleisön läsnä ollessa?

10. Onko sinusta vaikea ottaa vastaan puhelinviestejä ja välittää niitä eteenpäin?

11. Onko sinusta pitkien sanojen sanominen vaikeaa, koska äänteet menevät sekaisin?

12. Onko päässä laskeminen vaikeaa ilman paperin tai sormien apua?

13. Menevätkö puhelinnumeron numerot helposti väärin kun valitset niitä?

14. Onko sinusta vaikea muistaa sujuvasti kuukausien järjestys?

15. Onko sinusta vaikea luetella kuukausien nimet takaperin?

16. Menevätkö päivämäärät ja kellonajat sekaisin niin, että tulet väärään aikaan tapaamisiin?

17. Sattuuko sinulle jatkuvasti virheitä, kun täytät jotakin tuttua, toistuvasti täytettävää pikku lomaketta?

18. Onko yleensäkin lomakkeiden täyttö sinusta hämmentävää?

19. Sekoittuvatko sellaiset bussien numerot kuin 95 ja 59?

20. Oliko kertotaulun oppiminen koulussa vaikeaa?

21. Onko vieraan kielen koulumainen oppiminen ollut sinulle vaikeaa, mutta vieraiden kielten käyttö puhetilanteessa ja asioiden hoidossa sujuu?

22. Kouluaikana äidinkielen aineissa sinulla oli kirjoitusvirheitä esim. a/aa, k/kk jne, mutta sisällöt olivat hyviä.

23. Matematiikassa sinulla oli vaikeuksia tehdä laskutoimitus opettajan vaatimalla tavalla, mutta tiesit kyllä tehtävän vastauksen

24. Matematiikassa sanallisten esimerkkien ratkaiseminen oli vaikeaa, mutta mekaaniset laskutoimitukset sujuivat hyvin.

25. Asioiden ulkoa oppiminen on vaikeaa, mutta jos ymmärrät opittavan asian, sen oppiminen ei tuota vaikeuksia.

Rasti yli puolessa kysymyksistä?

Kaikille tulee rasteja jonkin verran. Jos kuitenkin vastasit myöntävästi yli puoleen kysymyksistä, on vahvat syyt epäillä lukivaikeutta.
Jos tarvitset lukitodistusta oppilaitosta tai muuta tahoa varten, kannattaa ottaa selvää perusteellisesta lukitestistä.

Lisätietoa lukiseulasta ja -testeistä