Koulutukset

• kevät 2018

Koulutukset ovat ammatillista lisäkoulutusta ja ne järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Muutokset ovat mahdollisia.

 

Miten autan oppimisvaikeuksista lasta – VENNY-menetelmä ja visuaalinen hahmotus: kartoitus, kuntoutus ja älyllisen suorituskyvyn vahvistaminen

Torstai 5.4.

klo 9–16.30 (8 oppituntia)

Koulutuksessa käydään läpi, kuinka erityisopettaja, FK Maija Koivulan kehittämällä VENNY-menetelmällä kartoitetaan ja kuntoutetaan hahmotusvaikeuksia lapsilla varhaiskasvatusikäisistä ylöspäin.

– Teoriapohja ja kuntoutusopastus

– Kuntoutusmateriaalina VENNY 2 -kirja ja siihen liittyviä tehtäviä (käytön ymmärtäminen)

– Uuden, vuoden 2017 lopussa myyntiin tulleen VENNY 1&3 -kuntoutusmateriaalin (syvyystason kuntoutus ja yleensä kognitiivisen suoritustason vahvistaminen) esittely sekä lopuksi, mikäli aikaa riittää harjoitustehtäviä VENNY 3 -kuutiomateriaalilla sen käytön omaksumiseksi.

– Ryhmätyöharjoitukset materiaaleineen ja töiden esittely

Koulutus on suunnattu oppilaitoksissa yleisen, tehostetun ja erityisen tuen piirissä työskenteleville (mm. opettajille, erityisopettajille, koulunkäynnin ohjaajille) sekä opiskelijoille ja myös lasten/nuorten vanhemmille. Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa.

Kouluttaja erityisopettaja Mia Janhunen

Hinta 110 euroa (sisältää kahvit ja kahvileivän, Venny 1 -kartoitusmateriaalin Venny 2 -kirjan sekä luentomateriaalin)

 

Lukitestauksen ja -lausunnon laatimisen perusteet

Tiistai 10.4.

klo 9–16 (7 oppituntia)

Tavoitteena on opastaa lukitestaamisessa ja lukilausunnon laatimisessa: Mitä testejä on olemassa? Mitä haastattelussa kannattaa kysyä? Mitä lausuntoon pitää sisällyttää? Mitä tukitoimia voi suositella? Koulutuksessa laaditaan harjoituslausunto esimerkkitestitulosten perusteella.

Koulutus on suunnattu erityisopettajille ja erityisopettajiksi opiskeleville. Koulutukseen otetaan enintään 22 osallistujaa.

Kouluttaja Kaarina Paltama, erityisopettaja

Hinta 50 euroa (sisältää kahvit ja kahvileivän sekä luentomateriaalin)

 

Testauksesta täsmähoitoon – käytännön apua vieraiden kielten oppimisvaikeuksiin

Perjantai 13.4.

klo 9–16 (7 oppituntia)

Kalle lukee hitaasti eikä pysy mukana, kun käsitellään oppikirjatekstejä. Liisa ei saa sanoista otetta ja oikeinkirjoitus heittää. Joonas ei pärjää kuullun ymmärtämisessä – teksti on yhtä puuroa. Yasmin ei saa sanajärjestystä haltuun, vaikka on tehnyt harjoituksia sinnikkäästi. Mikä neuvoksi? Miten päästään antamaan täsmällisempiä neuvoja kuin vain ”lue enemmän, harjoittele lisää, kuuntele kotonakin…”?

Koulutuksessa esitellään testausperiaatteet, joiden avulla kieltenopettaja voi kartoittaa oppilaiden vaikeuksia ja selvittää niiden syitä kielenoppimisen eri osa-alueilla, mm. lukemisessa, kirjoittamisessa, lauserakenteen hallinnassa, kuullun ymmärtämisessä sekä sanaston oppimisessa. Testauksen tavoitteena on pyrkiä näkemään pintaa syvemmälle, mistä vaikeudet johtuvat, ja rakentaa tukitoimia sen mukaan.

Koulutuksessa käsitellään myös käytännön työtapoja ja harjoituksia, joilla ongelma-alueita saadaan kuntoon.

(Huom! Koulutuksessa ei anneta valmista materiaalia, jonka avulla testauksen voi suorittaa. Sopivat tekstit, kuullun ymmärtämisharjoitukset ym. opettaja kerää itse opettamansa kielen ja tason mukaan.)

Koulutus on suunnattu vieraita kieliä opettaville ja kielten opettajiksi opiskeleville.

Kouluttaja Kari Moilanen, kieltenopettaja, FM

Hinta 50 euroa (sisältää kahvit ja kahvileivän sekä luentomateriaalin)

 

Koulutuspaikka

Koulutukset järjestetään Erilaisen oppimisen keskuksessa, osoitteessa Vilhonkatu 4 B 13, Helsinki.

 

Ilmoittautuminen

 

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuspäivää. Vapaita paikkoja voi tiedustella viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeenkin. Ilmoittautuminen on sitova kaksi viikkoa ennen koulutuspäivää, tämän jälkeen perumisesta laskutetaan täysi osallistumismaksu. Oman paikan saa siirtää toiselle osallistujalle. Sairastapauksissa ota yhteyttä Heron henkilökuntaan.

 

Lisätiedot

Satu Hirvonen puh. 040 7291 423 satu.hirvonen(at)lukihero.fi

Erilaisen oppimisen keskus, Vilhonkatu 4 B 13, Helsinki

www.lukihero.fi

 

Tietosuojaseloste HERO-opiston osallistujarekisteri