Oppimisen olohuone aikuisille

Aukioloajat

Taitotuunaajat ESR -hankkeen Oppimisen olohuoneessa osaaminen on asennetta juhannusviikolle saakka.

Oppimisen olohuone on räätälöity aikuisille. He voivat tulla omalla ajallaan työstämään omia lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan ja digiosaamisen perustaitojaan yhdessä kokemusosaajien kanssa, jotka toimivat ohjaavina opettajina.

Oppimisen olohuone on auki joka tiistai ja torstai klo 14:00-16:00, HERO:n tiloissa, Kaisaniemessä, Vilhonkatu 4B 13, Helsinki.

Poikkeuksena Helatorstai 25.5., jolloin Oppimisen olohuone on suljettu.

Viimeinen aukioloaika ennen kesätaukoa on tiistaina 20. kesäkuuta.

Tervetuloa!

Lisätietoja:

Pasi Sarsama, ohjaava opettaja, pasi.sarsama@erilaistenoppijoidenliitto.fi, 050 371 8625

Heli Turja, projektipäällikkö, heli.turja@erilaistenoppijoidenliitto.fi, 050 453 4299

https://www.facebook.com/ErilaisOppijat/

 

Taitotuunaajat ESR -hanke

Taitotuunaajat on valtakunnallinen ESR-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on
parantaa oppimisvaikeuksisten aikuisten heikkoja perustaitoja. Hanke tarjoaa
yksilöllistä ohjausta lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan ja digitaitojen
harjoitteluun. ”Oppimisen olohuone” tukee oppijan itsetuntoa antamalla hänelle
luottamusta omaan osaamiseen ja kykyyn oppia uutta.
Myönteiset osaamis- ja oppimiskokemukset parantavat oppijan mahdollisuutta
pärjätä koulutuksessa, työelämässä ja arjessa.
Taitotuunaajat -hanke toteuttaa myös koulutus- ja kehitystyöpajoja, joiden
kohderyhmänä ovat yhteistyökumppaneiden ja aikuisille suunnattujen sosiaali-ja
koulutuspalvelujen henkilöstö. Työpajoissa tutustutaan Taitotuunaajat –
hankkeessa kehitettyyn ja kokeiltuun aikuisten perustaitoja vahvistavaan
yksilöllisen koulutusprosessin malliin ja kehitetään sovelluksia osallistujien
tarpeisiin.
Taitotuunaajat -hanke avasi Oppimisen olohuoneen keväällä 2017.

 

Taitotuunaajat ESR -hankkeen yhteistyökumppanit

Amiedu (Helsinki), Ammattiopisto Luovi (Oulu), Keskuspuiston ammattiopisto (Etelä-
Suomi), Kansalaisopistojen Liitto (valtakunnallinen), Kriminaalihuollon tukisäätiö
(valtakunnallinen), Niilo Mäki Instituutti (Jyväskylä), Työttömien Valtakunnallinen
Yhteistoimintajärjestö, Helsingin seudun erilaiset oppijat (HERO), Joensuun seudun
erilaiset oppijat (JOSE), Keski-Suomen erilaiset oppijat, Lahden seudun erilaiset oppijat
(Oppimistit), Pohjanmaan lukiyhdistys (LOSSI) ja Helsingin kaupungin Päihdehuollon
jälkikuntoutusyksikkö.