Koulutukset • syksy 2017

Koulutukset ovat ammatillista lisäkoulutusta ja ne järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.

Muutokset ovat mahdollisia.

 

Testauksesta täsmähoitoon – käytännön apua vieraiden kielten oppimisvaikeuksiin

Perjantai 10.11.2017 klo 9 – 16 (7 oppituntia)

Kalle lukee hitaasti eikä pysy mukana, kun käsitellään oppikirjatekstejä. Liisa ei saa sanoista otetta ja oikeinkirjoitus heittää. Joonas ei pärjää kuullun ymmärtämisessä – teksti on yhtä puuroa. Yasmin ei saa sanajärjestystä haltuun, vaikka on tehnyt harjoituksia sinnikkäästi. Mikä neuvoksi? Miten päästään antamaan täsmällisempiä neuvoja kuin vain ”lue enemmän, harjoittele lisää, kuuntele kotonakin…”?

Koulutuksessa esitellään testausperiaatteet, joiden avulla kieltenopettaja voi kartoittaa oppilaiden vaikeuksia ja selvittää niiden syitä kielenoppimisen eri osa-alueilla, mm. lukemisessa, kirjoittamisessa, lauserakenteen hallinnassa, kuullun ymmärtämisessä sekä sanaston oppimisessa. Testauksen tavoitteena on pyrkiä näkemään pintaa syvemmälle, mistä vaikeudet johtuvat, ja rakentaa tukitoimia sen mukaan.

Koulutuksessa käsitellään myös käytännön työtapoja ja harjoituksia, joilla ongelma-alueita saadaan kuntoon.

(Huom! Koulutuksessa ei anneta valmista materiaalia, jonka avulla testauksen voi suorittaa. Sopivat tekstit, kuullun ymmärtämisharjoitukset ym. opettaja kerää itse opettamansa kielen ja tason mukaan.)

Koulutus on suunnattu vieraiden kielten opettajille, ja siihen otetaan enintään 20 osallistujaa.

Kouluttaja Kari Moilanen, kieltenopettaja, FM

Hinta 50 euroa (sisältää kahvit ja kahvileivän sekä luentomateriaalin)

 

Lukitestauksen ja -lausunnon laatimisen perusteet

Tiistai 24.10.2017 klo 9 – 16 (7 oppituntia)

Tavoitteena on opastaa lukitestaamisessa ja lukilausunnon laatimisessa: Mitä testejä on olemassa? Mitä haastattelussa kannattaa kysyä? Mitä lausuntoon pitää sisällyttää? Mitä tukitoimia voi suositella? Koulutuksessa laaditaan harjoituslausunto esimerkkitestitulosten perusteella.

Koulutus on suunnattu erityisopettajille, ja siihen otetaan enintään 20 osallistujaa.

Kouluttaja Kaarina Paltama, erityisopettaja

Hinta 50 euroa (sisältää kahvit ja kahvileivän sekä luentomateriaalin)

 

Miten autan oppimisvaikeuksista lasta – VENNY-menetelmä ja visuaalinen hahmotus: kartoitus, kuntoutus ja älyllisen suorituskyvyn vahvistaminen

Tiistai 14.11.2017 klo 9 – 16 (8 oppituntia)

Koulutuksessa käydään läpi, kuinka erityisopettaja, FK Maija Koivulan kehittämällä VENNY-menetelmällä kartoitetaan ja kuntoutetaan hahmotusvaikeuksia lapsilla varhaiskasvatusikäisistä ylöspäin.

– Teoriapohja ja kuntoutusopastus

– Kuntoutusmateriaalina VENNY 2 -kirja ja siihen liittyviä tehtäviä (käytön ymmärtäminen)

– Tulevan VENNY 1&3-kuutiomateriaalin (syvyystason kuntoutus) esittely

– Ryhmätyöharjoitukset materiaaleineen ja töiden esittely

Koulutus on suunnattu oppilaitoksissa yleisen, tehostetun ja erityisen tuen piirissä työskenteleville (mm. opettajille, erityisopettajille, koulunkäynnin ohjaajille) sekä opiskelijoille ja myös lasten/nuorten vanhemmille.

Kouluttaja erityisopettaja Mia Janhunen

Hinta 105 euroa (sisältää kahvit ja kahvileivän, Venny 1 -kartoitusmateriaalin Venny 2 -kirjan sekä luentomateriaalin)

 

Koulutuspaikka

Koulutukset järjestetään Erilaisen oppimisen keskuksessa, osoitteessa Vilhonkatu 4 B 13, Helsinki (2. krs)

 

Ilmoittaudu koulutuksiin!

Ilmoittautuminen osoitteessa www.lukihero.fi/ilmoittautuminen

tai sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen(at)lukihero.fi

Ilmoita nimi, gsm-numero, syntymävuosi, sähköposti- ja laskutusosoite sekä tarvittava viitetieto (jos työpaikka maksaa koulutuksen, tarkista laskutuskäytäntö).

Ilmoittaudu viimeistään kymmentä päivää ennen koulutuspäivää. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi perua maksutta kymmenen päivään ennen koulutusta. Muutoin laskutetaan täysi osallistumismaksu.

Vapaita paikkoja voi tiedustella viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeenkin.

 

Lisätiedot

Satu Hirvonen, 040 7291 423, satu.hirvonen(at)lukihero.fi

Erilaisen oppimisen keskus, Vilhonkatu 4 B 13, Helsinki